INICI    ·    EMPRESA    ·    SERVEIS    ·    CLIENTS    ·    PROJECTES    ·    CONTACTE    ·    TREBALLA AMB NOSALTRES

Mobilitat SostenibleEstudis complementaris al plantejament


Sistemes de gestió normalitzats

(Qualitat/Medi Ambient/RSC)


Notícies

05/09/2016

NOVA NORMA ISO 9001:2015 (VI). PUNT 8: OPERACIÓ

Reprenent els comentaris a la nova versió de la norma ISO 9001 de sistemes de gestió de qualitat arribem a l'apartat 8 d'Operació.

Pel que fa a la planificació dels processos operacionals no hi ha molts canvis, aquí sí que cal anotar que la norma parla d ' "informació documentada necessària", no necessàriament hi ha cap procediment.

Tampoc hi ha canvis rellevants en el punt 8.2 de requisits. On sí presta especial atenció és en el control de processos, productes i serveis sumnistrados externament per assegurar-se que siguin conformes amb els requisits de l'empresa. Queda clar que la nova versió de la norma integra els processos externs amb el mateix rigor i control que si fossin interns, havent de decidir quins tipus de controls es realitzen al proveïdor extern amb una intensitat major que en l'anterior versió de la ISO 9001.

En tots els punts de l'apartat d'operació es parla d ' "informació documentada". Com hem comentat en anteriors notícies d'aquesta secció, el compliment de la norma s'establirà segons l'auditor pugui verificar el compliment mitjançant els sistemes d'informació (arxius, documents informàtics, programari, ...) que permetin donar evidència del seguiment correcte dels requisits de la norma.

SEGUIR LLEGINT »»
24/04/2016

NOVA NORMA ISO 9001: 2015 (V). CAPÍTOL 7: SUPORT

La norma divideix aquest apartat en tres punts:
 
RECURSOS: aquí es contemplen les persones (entenent-se com nombre i capacitat d'aquestes persones), infraestructura (manteniments d'edificis i equips, programari i maquinari, transport i com a novetat tot el relacionat amb les TIC) i l'ambient per a l'operació dels processos (a nivell psicosocial de les persones i físic de les instal·lacions) segons el producte o servei subministrat. En aquest apartat també es reflecteix la importància que es dedica al seguiment i mesurament: fa falta informació documentada del seguiment i mesurament de la conformitat de productes / serveis i la seva traçabilitat (i calibratge).
             Pel que fa als recursos apareix una novetat interessant, la necessitat de determinar els coneixements necessaris per operar els processos i el seu manteniment. La norma incorpora les tesis del management referents a la necessitat de gestió del coneixement de l'organització (ERP, intranets, identificació de coneixements i persones clau, ...).
 
COMPETÈNCIA: l'organització ha d'assegurar que la seva gent és competent per realitzar els treballs. I cal evidències documentades d'això, com en la versió anterior.
PRESA DE CONSCIÈNCIA: sense canvis respecte la versió anterior.
COMUNICACIÓ: la norma vol que es garanteixi que les comunicacions internes i externes estiguin ordenades i que quedi clar de qui és la responsabilitat.
INFORMACIÓ DOCUMENTADA: aquí hi ha un dels principals canvis de la norma. El control de la documentació és igual que la versió anterior però el concepte és nou, ja no es parla de procediments, registres, etc. sinó que es parla d ' "informació documentada" (de qualsevol tipus: paper, digitalitzada o on-line) que aporti evidències, independentment del seu format.
SEGUIR LLEGINT »»
24/01/2016

LA NOVA NORMA ISO 9001: 2015 (IV). PUNT 6: PLANIFICACIÓ

La versió 2015 de la norma ISO 9001 de sistemes de gestió de qualitat introdueix en el seu apartat número 6 Planificació, un dels seus canvis més importants respecte a la versió 2008 de la norma: el pensament basat en riscos.
 
Què és el pensament basat en riscos? En els sistemes de gestió de qualitat es refereix a l'avaluació del context de l'organització (punt 4.1) i la determinació de tots aquells aspectes que poden fer reduir la possibilitat de consecució dels objectius o l'execució d'allò planificat (punt 6).
 
A la pràctica la ISO 9001: 2015 no estableix cap mètode per a la gestió dels riscos pel que cada organització és responsable d'implementar el seu propi pensament basat en riscos.
 
És important apuntar que no només s'han de determinar els riscos sinó que de la mateixa importància són les oportunitats, les quals poden conduir a l'adopció de noves pràctiques o llançament de nous productes, per exemple.
 
En aquest sentit recomanem, per a aquelles organitzacions que s'estiguin introduint en aquest concepte, un sistema senzill per a aquesta planificació de riscos i oportunitats com és l'anàlisi DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats).
SEGUIR LLEGINT »»
03/01/2016

LA NOVA NORMA ISO 9001: 2015 (III). PUNT 5: LIDERATGE

 
 
Aquest apartat és un dels més teòrics; Les organitzacions que vulguin demostrar el compliment de la nova versió de la norma ISO 9001: 2015 han de tenir un lideratge clar de l'alta direcció amb un èmfasi més gran que l'anterior versió.
 
En la versió de l'any 2008 la norma ISO 9001 no li havia donat tanta importància al lideratge de l'alta direcció, i pot delegar al responsable de qualitat tots els compromisos requerits per al manteniment del sistema. De fet la nova versió no inclou especificacions addicionals sinó demostra la rellevància del lideratge de l'alta direcció en el desenvolupament de la política de qualitat i l'enfocament al client; per això la implicació de l'alta direcció ha de ser molt més clara en les organitzacions que decideixin implantar la nova versió.
 
Com definició, lideratge és la capacitat d'establir la direcció i influenciar i alinear els altres cap a un mateix fi, motivant-los i comprometent-cap a l'acció i fent-los responsables pel seu acompliment. El sistema de gestió de qualitat segons la norma ISO 9001: 2015 pretén ser un model de gestió d'una organització enfocada a complir amb uns objectius planificats amb la major probabilitat d'èxit, tenint en compte la situació externa i els recursos disponibles de l'organització.
SEGUIR LLEGINT »»
Estudi Tecnoambiental: Oficina de GIRONA » C/ Nou 4 baixos, 17183 Sant Dalmai
Estudi Tecnoambiental: Oficina de BARCELONA » C/ Llull 329 planta 2 local D, 08019 Districte 22@
Estudi Tecnoambiental: Oficina de MÉXICO DF » C/ Luz Saviñón #305 CP 03100  Col. del Valle, México DF.
Administració